Την εξάμηνη παράταση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας στην Ελλάδα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 (μέρος του αποκαλούμενου “two-pack”) αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σημειώνεται πως η παράταση αυτή αποτελεί σύνηθες και αναμενόμενο διαδικαστικό στάδιο, για το οποίο ζητήθηκε η γνώμη της Ελλάδας και το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας να ολοκληρώσει την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί έναντι της Ευρωομάδας, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος σταθερότητας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατείνει την ενισχυμένη εποπτεία στην Ελλάδα

Η επόμενη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας θα δημοσιευτεί τον Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζεται πως η ενισχυμένη εποπτεία αποφασίσθηκε το 2018 με 4ετή ισχύ έως και το τέλος του 2022 αλλά πρέπει να παρατείνεται ανά 6 μήνες με βάση την νομοθεσία της ΕΕ.

 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ

 

Share This