Το νέο καθεστώς των ηλεκτρονικών αποδείξεων που ισχύει για τα φετινά εισοδήματα περιγράφει απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών,Αποστόλου Βεσυρόπουλου, σύμφωνα με την οποία:

Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε 30% του πραγματικού εισοδήματος που προκύπτει στην ημεδαπή ή/ και στην αλλοδαπή και προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις από επιχειρηματική δραστηριότητα και από ακίνητη περιουσία και μέχρι 20.000 ευρώ δαπανών.Δαπάνες λαμβάνονται υπόψη σχεδόν όλα τα έξοδα που πραγματοποιούν τα νοικοκυριά. Εξαιρούνται τα ενοίκια, τα τέλη κυκλοφορίας, η αγορά οχημάτων, πλην των ποδηλάτων, η αγορά σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.Λογαριασμοί ΔΕΚΟ. Εάν είναι στο όνομα προσώπου διαφορετικού από εκείνο που τους εξοφλεί, οι εν λόγω δαπάνες γίνονται δεκτές εφόσον το πρόσωπο που τις καταβάλλει είναι και ο πραγματικός χρήστης του ακινήτου.
Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνονται το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, το ποσό της διατροφής που δίδεται από τον φορολογούμενο στον /στη διαζευγμένο /η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή /και σε εξαρτώμενο τέκνο του εφόσον αυτό καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Επιπλέον στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα που προκύπτει από την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων. Στην περίπτωση που οι δαπάνες οι οποίες αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών, δανειακές υποχρεώσεις προσωπικές ή επαγγελματικές προς τράπεζες (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και ενοίκια υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, τότε το όριο των απαιτούμενων αποδείξεων περιορίζεται στο 20% του εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση οι δαπάνες να έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Στα ενoίκια περιλαμβάνεται το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο κύριας ή /και δευτερεύουσας κατοικίας του φορολογουμένου, επαγγελματικής στέγης καθώς και το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο κατοικίας των εξαρτώμενων τέκνων του που φοιτούν σε άλλη πόλη.
Για τον φορολογούμενο του οποίου είναι κατασχεμένοι ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί το όριο των e- αποδείξεων ανέρχεται σε 5.000 ευρώ.

Share This