Είναι απολύτως άκυρη η απόλυση του μισθωτού για το λόγο ότι δεν αποδέχεται την πρόταση του εργοδότη για μερική απασχόληση.

Γιάννης Καρούζος-Εργατολόγος

Εν αντιθέσει με την εκ περιτροπής εργασία, που μπορεί να επιβληθεί μονομερώς από τον εργοδότη, η επιβολή του καθεστώτος της μερικής απασχόλησης πρέπει να βρίσκει σύμφωνο και το μισθωτό. Όπως ορίζει ο νόμος, απαιτείται ειδική συμφωνία και μάλιστα γραπτή, μεταξύ των μερών, προκειμένου να υπάρξει μετάβαση από πλήρης απασχόληση σε μερική, διαφορετικά η μονομερής μείωση των ωρών και των ανάλογων αποδοχών από τον εργοδότη, συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

Ωστόσο ο εργαζόμενος, έχει δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του τη μετατροπή της σύμβασής του από πλήρη σε μερική απασχόληση, διατηρώντας μάλιστα το δικαίωμα να επανέλθει σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Share This