Το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από την πανδημία , δίνει ξανά τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις της εστίασης, του πολιτισμού και του αθλητισμού να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους από 1.8.2020 μέχρι και 31.8.2020.

Share This