Του John Raine

Η αρνητική επίδραση του κορονοϊού στα γεωπολιτικά γίνεται ξεκάθαρη. Δεν υπήρξε μέρισμα ειρήνης. Οι παλιές συγκρούσεις και διαφωνίες είναι ακόμη εκεί και μερικές έχουν επιδεινωθεί. Η πανδημία δεν απέδειξε μια στιγμή πολυμερισμού. Αντιθέτως, εξέθεσε τις ελλείψεις και τις διαιρέσεις σε πολυμερείς οργανισμούς. Αντί να μπει σε μια εποχή ανθρωπιστικής συνεργασίας, έχει δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα κατηγοριών και επανάληψης.

Αλλά υπάρχει μια επιπλέον συνέπεια της πανδημίας: ο πολλαπλασιασμός των κανόνων. Αντί να ενισχυθούν, όπως θα έπρεπε να έχει συμβεί, μια συλλογική προσέγγιση απέναντι στους κανόνες τόσο εντός των δικαιοδοσιών όσο και στη διεθνή κοινότητα, ο κορονοϊός έχει δημιουργήσει μια κουλτούρα μονομερών, εθνικιστικών κανόνων. Ενώ υπάρχουν κανόνες σε αφθονία, δεν είναι υποστηρικτές της διεθνούς τάξης.

Πότε ένας κανόνας είναι νόμος;

Μαζί με την αύξηση του αριθμού των κανόνων, η πανδημία έχει επίσης θολώσει τη διαφορά μεταξύ του τι απαιτεί μια κυβέρνηση μέσω guidance και του τι επιβάλλει ο νόμος. Αυτός δεν ήταν απλώς συγκεχυμένο για την επιβολή νόμου, αλλά έχει καταστήσει πιο δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πού βρίσκεται ο διακριτικός χώρος. Αυτός ο χώρος είναι σημαντικός για τις πολυεθνικές που επιδιώκουν να διατηρήσουν τη συνοχή των πρακτικών σε πολλαπλές δικαιοδοσίες. Είναι ακόμη πιο προβληματικός σε δικαιοδοσίες που βρίσκονται σε ομοσπονδιακές δομές ή εκεί που οι σύνθετες δομές δημιουργούν πολλαπλές πηγές κανόνων. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την παράβλεψη ή την ερμηνεία ενός κανόνα -επειδή δεν ήταν νόμος ή εξαιτίας της πηγής του- είναι ιδιαίτερα υψηλοί για τους μη υπηκόους σε μια εθνικιστική ατμόσφαιρα.

Όλο αυτό δημιουργεί συμβατικές, διοικητικές προκλήσεις για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Απαιτεί περισσότερη προσπάθεια αφιερωμένη στην τεχνική συμμόρφωση και εμπλοκή με τις ρυθμιστικές αρχές και τις κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής, και η διατήρηση της εταιρικής συνοχής μέσω προτύπων και πρακτικών, είναι πιο δύσκολη δουλειά. Αλλά επίσης δημιουργεί την πρόκληση της “εξωτερικής πολιτικής” του να αποφύγει να βρεθεί ανάμεσα στις διαφωνίες κρατικού επιπέδου. Το να φέρεις μια σημαία ίσως είναι κάτι περισσότερο σαν μια υποχρέωση παρά ένα asset, αλλά το να μην φέρεις μία σημαίνει ότι πρέπει να σχεδιάσεις μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Αυτό μπορεί να είναι σκληρή δουλειά που απαιτεί συνέπεια, επικοινωνία και ενασχόληση με προσωπικό και ενδιαφερόμενους.

Πηγή: IISS

 

Share This