Εργοδότες και εργαζόμενοι στους πληττόμενους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, του αθλητισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών, μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις μεταξύ 5 και 7 Αυγούστου για αναστολές συμβάσεων για τον Ιούνιο.

Εργοδότες και εργαζόμενοι από τους πληττόμενους κλάδους του τουρισμού, του αθλητισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις, για τον Ιούλιο, από τις 10 έως τις 24-25 Αυγούστου.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εργασίας αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να δώσει ξανά τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εστίασης, του πολιτισμού και του αθλητισμού να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους τον Αύγουστο. Σημειώνεται πως με βάση το προηγούμενο “καθεστώς” οι αναστολές στην εστίαση μπορούσαν να γίνουν έως και τον Ιούνιο, ενώ αναστολές στον αθλητισμό και τον πολιτισμό έως και τον Ιούλιο. Οι σχετικές δηλώσεις εργοδοτών και εργαζομένων για κλάδους εστίασης, αθλητισμού και πολιτισμού, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι θα μπορούν να υποβληθούν μετά το α΄δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, το χρονοδιάγραμμα της υποβολής δηλώσεων ανά πληττόμενο κλάδο, τύπο ωφελούμενων εργαζομένων και μήνα έχει ως εξής:

– Ιούνιος
Δίδεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας μόνο για εργαζόμενους, για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση για τον Ιούνιο.

Η δυνατότητα αυτή αφορά αποκλειστικά τους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, των μεταφορών, του αθλητισμού και του πολιτισμού.

Επιχειρήσεις -εργοδότες και οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις (στο σύστημα “Εργάνη” και στο supportemployees.services.gov.gr αντίστοιχα) από 5 έως 7 Αυγούστου.

Share This