Αρχικά εάν λυθεί η σύμβαση εργασίας του μισθωτού με οποιονδήποτε τρόπο (είτε απόλυση είτε παραίτηση), κατά το πρώτο ή δεύτερο ημερολογιακό έτος από την πρόσληψη του, αυτός δικαιούται να λάβει επίδομα αδείας ίσο με δύο ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησης.

Γιάννης Καρούζος-Εργατολογος 

Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτού το δικαίωμα αυτό έχουν οι κληρονόμοι του, ενώ αν η απασχόλησή του είναι μικρότερη από μήνα, καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα. Αν πάλι η σύμβαση λυθεί από το τρίτο ημερολογιακό έτος και μετά, αλλά προτού λάβει την ετήσια κανονική του άδεια, ο μισθωτός δικαιούται τη λήψη επιδόματος αδείας ίσου με τις αποδοχές αδείας του.

Να σημειωθεί, ότι σε κάθε περίπτωση, το επίδομα αδείας δε μπορεί να υπερβεί το μισό μηνιαίο μισθό ή τα 13 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με τον ανάλογο τρόπο. Τέλος, σε περίπτωση άρνησης του εργοδότη να χορηγήσει το επίδομα αδείας, αυτό καταβάλλεται χωρίς προσαύξηση.

Share This