Συνολικά 39.759 δανειολήπτες έχουν μπει στην πλατφόρμα του προγράμματος «Γέφυρα». Από αυτούς, 34.872 είχαν ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης και 31.789 είχαν ήδη άρει το απόρρητό τους.

Με βάση τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚμόλις το 0,9% των αιτήσεων έχουν κριθεί ως μη επιλέξιμες λόγω υπέρβασης των ανώτατων ορίων οικογενειακού εισοδήματος και μόλις το 0,05% λόγω υπέρβασης του ανώτατου ορίου αξίας κύριας κατοικίας.

Share This