Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και τις 25 Αυγούστου του 2020 μπορούν συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού συνολικού ύψους 534 ευρώ που αφορά στον μήνα Ιούλιο.

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι οι εργαζόμενοι των κλάδων του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Share This