Χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα ενημερωθούν σήμερα μέσα από το taxisnet για το ύψος της μείωσης της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος που δικαιούνται.Η προκαταβολή του φόρου μειώνεται ανάλογα με τη μείωση του τζίρου που υπέστη η κάθε επιχείρηση ή επαγγελματίας στο διάστημα από την εκδήλωση της πανδημίας του κορωνοϊού. Ειδικότερα μειώνεται κατά 30% για μείωση τζίρου 5-15%, κατά 50% για μείωση τζίρου 15,1-25%, κατά 70% για μείωση τζίρου 25,1-35% και κατά 100% για μείωση τζίρου μεγαλύτερη από 35%. Η ΑΑΔΕ θα αποστείλει στη θυρίδα τους στο myTAXISnet προσωποποιημένο μήνυμα σχετικά με τη μείωση του συντελεστή προκαταβολής φόρου που δικαιούνται.

Share This