Με μία ή  και περισσότερες από τις 8 μηνιαίες δόσεις του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων  οι οποίες έχουν προθεσμίες πληρωμής τις τελευταίες εργάσιμες μέρες των μηνών της περιόδου Αυγούστου 2020 – Φεβρουαρίου 2021, ή ακόμη και με τις μηνιαίες δόσεις του φετινού ΕΝΦΙΑ, θα συμψηφιστούν οι εκπτώσεις φόρου που δικαιούνται εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων οι οποίοι υποχρεώνονται από το Δημόσιο να εισπράξουν φέτος ενοίκια μειωμένα κατά 40%.

Η υπουργική απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία για την διενέργεια των συμψηφισμών αυτών αναμένεται να εκδοθεί σύντομα.

Share This