Έλλειμμα 12,767 δισ. ευρώ παρουσίασε την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης έναντι ελλείμματος 2,432 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 22.283 εκατ. ευρώ, από 25.871 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 32.423 εκατ. ευρώ, από 29.870 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης διαμορφώθηκε σε έλλειμμα 8 δισ. ευρώ από πλεόνασμα 1,5 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

 

Share This