Επέκταση των αναστολών συμβάσεων εργασίας για το δίμηνο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου σε εργαζόμενους του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά βάσει ΚΑΔ νομοθέτησε το υπουργείο Εργασίας με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Με την ίδια ΠΝΠ εντάσσει στον μηχανισμό «Συν – Εργασία» τους εποχικούς εργαζόμενους που προσλήφθηκαν μετά τις 30 Μαίου και έως τις 10 Αυγούστου.

Γιάννης Καρούζος -Εργατολόγος

Αναλυτικά, η νέα ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ χθες, Δευτέρα 10 Αυγούστου περιέχει δυο βασικά μέτρα για εργαζόμενους και επιχειρήσεις:

  1. Η δυνατότητα αναστολών συμβάσεων εργασίας, για μέρος ή το σύνολο του προσωπικού, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, που είχε νομοθετηθεί στα τέλη Ιουλίου για τις επιχειρήσεις του τουρισμού – εποχικής ή μη λειτουργίας – και των μεταφορών επεκτείνεται πλέον και στις επιχειρήσεις του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά βάσει ΚΑΔ. Ο μεγάλος κλάδος του επισιτισμού, που τον Ιούλιο είχε τεθεί εκτός δυνατότητας αναστολών, επιστρέφει στο μέτρο, ενώ προστίθενται οι επιχειρήσεις πολιτισμού και αθλητισμού καθώς και κάθε άλλου πληττόμενου κλάδου.
  2. Στον μηχανισμό «Συν – Εργασία» μπορούν να εντάσσονται πλέον εργαζόμενοι που προσελήφθησαν μετά τις 30 Μαίου και έως τις 10 Αυγούστου.

Αναλυτικά, οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους επισιτισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά βάσει ΚΑΔ, μπορούν να θέτουν σε αναστολή μέρος ή ακόμη και το σύνολο των εργαζομένων τους, είτε είχαν τεθεί σε αναστολή τους προηγούμενους μήνες είτε όχι. Όπως αναφέρεται στην επίμαχη διάταξη, «επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση της παρούσας (σ.σ. 10 Αυγούστου), για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2020».

Πρόσφατα νομοθετήθηκε η δυνατότητα των εργοδοτών να θέτουν σε αναστολή εργαζόμενους, τους οποίους είχαν ανακαλέσει οριστικά από προηγούμενη περίοδο αναστολής. Σύμφωνα με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, εφόσον ο εργοδότης έχει κάνει οριστική ανάκληση σε αναστολή σύμβασης εργαζόμενου, δεν έχει το δικαίωμα να τον θέσει εκ νέου σε αναστολή. Με τις νέες ρυθμίσεις και ειδικά για τους κλάδους που έχουν πρόσβαση στις αναστολές το δίμηνο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου, οι εργοδότες μπορούν να θέτουν εκ νέου σε αναστολή, συμβάσεις εργαζομένων, τις οποίες είχαν αναστείλει τους προηγούμενους μήνες, αλλά στη συνέχεια ανακάλεσαν τους εργαζόμενους οριστικά πίσω σε ενεργή απασχόληση.

Η αναστολή μπορεί να διαρκέσει έως 30 ημέρες ανά μήνα. Οι εργαζόμενοι που θα τεθούν σε αναστολή ολόκληρο τον Αύγουστο ή και ολόκληρο τον Σεπτέμβριο θα λάβουν 534 ευρώ ανά μήνα. Διαφορετικά η αποζημίωση ειδικού σκοπού θα υπολογιστεί με βάση τις ημέρες της αναστολής ανά μήνα με βάση υπολογισμού τα 17,8 ευρώ ανά μήνα.

Ισχύει η ρήτρα της μη απόλυσης, καθώς οι εργοδότες υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με απολύσεις για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι εργοδότες υποχρεούνται επίσης μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 30 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

Οι δηλώσεις αναστολών του Ιουλίου υποβάλλονται :

  • από τους εργοδότες από χθες 10 Αυγούστου έως και 24 Αυγούστου
  • από τους εργαζόμενους από χθες 10 Αυγούστου έως και 25 Αυγούστου

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τέθηκε σε αναστολή για πρώτη φορά εντός του Ιουλίου, είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, μετά τη δήλωση της αναστολής από την επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις τελούσαν σε αναστολή νωρίτερα και απλώς παρατάθηκε η αναστολή για τον Ιούλιο, δεν απαιτείται να προβούν σε δήλωση.

Μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις εργαζόμενων μεδικαίωμα επαναπρόσληψης σε τουριστικά καταλύματα ή τουριστικά λεωφορεία για την αποζημίωση ειδικού σκοπού θα υποβάλλονται έως και 31 Αυγούστου. Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η υποβολή μονομερών δηλώσεων και για το μήνα Ιούνιο.

Συνεργασία

Με τις νέες ρυθμίσεις ο μηχανισμός «Συν – Εργασία» ανοίγει πλέον και για τους εποχικούς, που έχουν προσληφθεί μετά τις 30 Μαίου. Μέχρι τώρα ο μηχανισμός εφαρμόστηκε σε εργαζόμενους που είχαν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης στις 30 Μαίου του 2020. Με την προϋπόθεση αυτή αποκλείονταν οι εποχικοί, που προσλήφθηκαν τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Με την νέα διάταξη διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι εργαζόμενοι σε αυτόν, καθώς προβλέπεται πως στον μηχανισμό εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που έχουν προσληφθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της ΠΝΠ σε ΦΕΚ, δηλαδή μέχρι 10 Αυγούστου.

Πρόσφατα νομοθετήθηκε η επιδότηση του 100% των ασφαλιστικών εισφορών για τον χρόνο εργασίας που χάνεται. Ο εργοδότης θα πληρώνει πλέον μόνο τις εισφορές που αναλογούν στο τμήμα του μισθού που καταβάλλει. Όλες οι υπόλοιπες εισφορές – εργατικές και εργοδοτικές – που αντιστοιχούν στον χρόνο εργασίας που χάνεται θα βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό ισχύει από 1η Ιουλίου έως και 15 Οκτωβρίου. Για παράδειγμα, εφόσον ο εργοδότης μειώνει κατά 50% τον χρόνο εργασίας του μισθωτού, υποχρεούται να πληρώσει τον μισό καθαρό μισθό και τις εισφορές που αναλογούν σε αυτόν, δηλαδή το 50% των συνολικών εισφορών. Το κράτος, αντίστοιχα, υποχρεούται να καταβάλλει το 60% του μισού καθαρού μισθού που χάνεται και το 100% των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη – εργαζόμενου στο ύψος του αρχικού ονομαστικού μισθού για τον χρόνο εργασίας που χάνεται.

Από την περασμένη Τετάρτη 5 Αυγούστου έως και τις 24 Αυγούστου μπορούν να υποβάλλονται οι δηλώσεις και οι ορθές επαναλήψεις της Β Φάσης για τον μήνα Ιούλιο. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις είναι απαραίτητες για να λάβουν οι εργαζόμενοι την οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας από το κράτος. Οι δηλώσεις ένταξης της Α φάσης για τον Αύγουστο, θα μπορούν να υποβάλλονται από 1η έως και 31 Αυγούστου.

Share This