Από τις 26 Αυγούστου έως τις 11 Σεπτεμβρίου θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που αφορά στην πρόσληψη 36 μονίμων υπαλλήλων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής: ΠΕ Βιολόγος ή ΠΕ Φαρμακοποιός ή ΠΕ Χημικός, ΠΕ Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, ΠΕ Επόπτης Ακτινοπροστασίας, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Μηχανικός Αυτοματισμού, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Μηχανολόγων/Μηχανικών, ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, ΔΕ Εργοδηγός Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τηλεφωνητών και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.

Share This