Κατά 13,5 μονάδες υποχώρησε ο δείκτης επιχειρηματικών συνθηκών Empire State της New York Fed τον Αύγουστο και διαμορφώθηκε στις 3,7 μονάδες, σηματοδοτώντας έναν βραδύτερο ρυθμό ανάπτυξης.

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι ο δείκτης θα διαμορφωνόταν στις 17 μονάδες.

Ο δείκτης νέων παραγγελιών υποχώρησε κατά 15,6 μονάδες στο -1,7 τον Αύγουστο, ενώ οι παραγγελίες μειώθηκαν κατά 11,8 μονάδες στις 6,7 μονάδες.

Ο δείκτης απασχόλησης σημείωσε άνοδο στις 2,4 μονάδες, στις 2 μονάδες, ενώ η αισιοδοξία για τις προοπτικές εξαμήνου μειώθηκε τον Ιούλιο.

 

Share This