Διάταξη που αφορά στον τρόπο  επιδότησης του συνόλου των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για ένα τρίμηνο περιλαμβάνει Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά σε εποχικές επιχειρήσεις.

Στη λίστα περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, τα καταλύματα, η εστίαση, οι πολιτιστικές δραστηριότητες κ.α.
Για να τύχει μια επιχείρηση της επιδότησης του 100% των εργοδοτικών εισφορών, πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– ο ΚΑΔ της πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην λίστα της επίμαχης ΚΥΑ και
– το 50% των ακαθάριστων εσόδων του 2019 πρέπει να προκύπτει μέσα στο 3ο τρίμηνο, δηλαδή την περίοδο Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2019.

 Λίστα με τους ΚΑΔ
– ΚΑΔ 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, με εξαίρεση το Χονδρικό εμπόριο καπνού (ΚΑΔ 46.35), Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΔ 46.46) και Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων (ΚΑΔ 46.71)

– ΚΑΔ 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

– ΚΑΔ 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, με εξαίρεση τις Μεταφορές μέσω αγωγών (ΚΑΔ 49.50)

– ΚΑΔ 50 Πλωτές μεταφορές

– ΚΑΔ 51 Αεροπορικές μεταφορές

– ΚΑΔ 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

– ΚΑΔ 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, με εξαίρεση τις Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας (ΚΑΔ 53.10) και τις Υπηρεσίες κατ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) (ΚΑΔ 53.20.12)

– ΚΑΔ 55 Καταλύματα

– ΚΑΔ 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01)

– ΚΑΔ 58 Εκδοτικές δραστηριότητες

– ΚΑΔ 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

– ΚΑΔ 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

– ΚΑΔ 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

– ΚΑΔ 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

– ΚΑΔ 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

– ΚΑΔ 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

– ΚΑΔ 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

– ΚΑΔ 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

– ΚΑΔ 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

– ΚΑΔ 78 Δραστηριότητες απασχόλησης

– ΚΑΔ 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

– ΚΑΔ 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

– ΚΑΔ 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους

– ΚΑΔ 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

– ΚΑΔ 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

– ΚΑΔ 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

– ΚΑΔ 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on- line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.14) και τις Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.21)

– ΚΑΔ 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

– ΚΑΔ 94 Δραστηριότητες οργανώσεων, με εξαίρεση τις Δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΚΑΔ 94.20) και τις Δραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων (ΚΑΔ 94.92)

– ΚΑΔ 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης

– ΚΑΔ 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών.

Share This