Η περικοπή κύριας σύνταξης σε συνταξιούχους που απασχολούνται είναι 30% Η επικουρική σύνταξη περικόπτεται μόνο αν ο συνταξιούχος απασχολείται με υποχρέωση ασφάλισης σε επικουρικό ταμείο.

Κώστας Τσουκαλάς – Δικηγόρος

 • Η αναστολή της σύνταξης όσων αναλαμβάνουν εργασία σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης εξακολουθεί να ισχύει εφόσον αυτοί δεν έχουν συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας τους έως 28.02.2021 και από 01.03.2022 για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους.
 • Συνταξιούχοι που είχαν αναλάβει εργασία ή δραστηριότητα πριν την 13/05/16 και είχαν εξαιρεθεί από την περικοπή, θα έχουν μείωση 30% από 1-3-2022
 • Συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ οι οποίοι από 01.03.20 και εντεύθεν, εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται σε χώρα εκτός Ε.Ε. ή σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας, έχουν περικοπή 30%..
 • Η αναστολή / περικοπή της σύνταξης λαμβάνει χώρα για όσο χρονικό διάστημα ο συνταξιούχος απασχολείται .
 • Η περικοπή είναι 305 ανεξάρτητα των ημερών εργασίας του συνταξιούχου

 

 • Ο απασχολούμενος συνταξιούχος καταβάλλει εισφορά ασθενείας,
 • Οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι που υπάγονται για παροχή υγειονομικής περίθαλψης εκτός ΕΟΠΥΥ, δεν καταβάλουν διπλή εισφορά συνταξιούχων και απασχολούμενων.
 • Οι καταβληθείσες εισφορές χρησιμοποιούνται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης και της επικουρικής σύνταξης
 • Οι συνταξιούχοι υποχρεούνται δηλώνουν την απασχόληση. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με το ύψος 12 μηνιαίων συντάξεων.

Εξαιρούνται από την περικοπή

 • Οι πολύτεκνοι των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζων έως το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
 • Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ
 • Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν αυτοτελή ή αναλογική σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ, με βάση τις διατάξεις περί συνυπολογισμού περιόδων ασφάλισης, των ΕΚ 883/04 & του Εφαρμοστικού του 987/09, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία σε άλλο Κ.Μ. της ΕΕ.
 • Οι ψυχικά ασθενείς του αρ. 23 του ν. 4488/2017, για τους οποίους η απασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
 • Συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν σύνταξη ως πάσχοντες από παρα-
 • Όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα (ν.1140/1981) ή το επίδομα του αρ. 54 του Π.Δ. 169/07

 

 

 

Share This