Δυνατότητα μονομερούς επιβολής συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας εκ μέρους του εργοδότη έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Κώστας Τσουκαλάς -Δικηγόρος

Τι ισχύει για τις ευπαθείς ομάδες

  • Δυνατότητα υποβολής αιτήματος εργαζόμενου για παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή γραπτό μήνυμα κινητού τηλεφώνου).

– Υποχρέωση αποδοχής του σχετικού αιτήματος από τον εργοδότη υπό την προϋπόθεση σχετικής δυνατότητας για παροχή της εργασίας εξ αποστάσεως.

– Διαφορετικά λήψη μέτρων για παροχή εργασίας του εργαζομένου χωρίς επαφή με το κοινό.

– Διαφορετικά αναστολή της σύμβασης εργασίας του έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

  • Καθορισμός της έννοιας της ευπαθούς ομάδας καθώς και του απαιτούμενου ιατρικού πιστοποιητικού προς απόδειξη της συμπερίληψης του εργαζόμενου στις ευπαθείς ομάδες με ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας.
  • Επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ για κάθε παράβαση του εργοδότη σε κάθε επιμέρους στάδιο.

 

Share This