Το πείραμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τα αρνητικά επιτόκια ήταν επιτυχημένο, ακόμη και αν οι ανεπιθύμητες παρενέργειες αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου, τόνισε το μέλος της ΕΚΤ, Isabel Schnabel.

Αν και το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ βρίσκεται στο ιστορικό χαμηλό του 0,5%, η Schnabel τόνισε πως αυτό δεν είναι το αποτελεσματικό κατώτερο όριο για τα επιτόκια, εν μέρει διότι η ΕΚΤ εισήγαγε μια δομή “διπλού επιτοκίου”, προσφέροντας αποζημίωση στις τράπεζες για τις τιμωρητικές χρεώσεις που σχετίζονται με τα αρνητικά επιτόκια.

“Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για το ακριβές επίπεδο του “επιτοκίου αναστροφής” και οι τωρινές εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι η ΕΚΤ δεν έχει φτάσει στο πραγματικά κατώτερο όριο”, ανέφερε σε ομιλία της η Schnabel.

Share This