Ο εκπρόσωπος τύπου των Εφοριακών Γιάννης Χατζησαλάτας μας υπογραμμίζει σημαντικές φορολογικές ειδήσεις

    Τροποποιητικές δηλώσεις:
Για όσους δικαιούνται μείωση προκαταβολής
Έως την 31η Δεκεμβρίου η κατάθεση
Έως την 18η Σεπτεμβρίου η ενημέρωση της εικόνας στο TAXIS
Υπόλοιπες περιπτώσεις κατάθεσης τροποποιητικών δηλώσεων
Χωρίς πρόστιμο :
για τροποποίηση στοιχείων που δεν επηρεάζουν τον φόρο
για εκπρόθεσμη βεβαίωση αποδοχών
Πρόστιμα:
100€ στα φυσικά πρόσωπα μη επαγγελματίες
250€ σε υπόχρεους με απλογραφικά βιβλία
500€ σε υπόχρεους με διπλογραφικά βιβλία
προσαύξηση 0,73% για κάθε μήνα εάν έχει παρέλθει ο χρόνος πληρωμής του φόρου

    Αλλαγές στις ηλεκτρονικές δηλώσεις μισθωτηρίων στο TAXISnet
Η λύση της μίσθωσης δηλώνεται πλέον  έως το τέλος του επόμενου μήνα διαφορετικά η μίσθωση θεωρείται εν ισχύ
Έως 30 Σεπτεμβρίου πρέπει να υποβάλουν δήλωση χωρίς κυρώσεις εάν το μισθωτήριο:
1.    Έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά και έχει λυθεί έως 12 Ιουνίου (διαφορετικά η μίσθωση θεωρείται εν ισχύ) και
2.    Έχει συναφθεί πριν το 2014,είναι σε ισχύ την 12η  Ιουνίου και έχει σιωπηρά παραταθεί ή τροποποιηθεί χωρίς να έχει δηλωθεί η αλλαγή αυτή στο TAXIS net.
    Φορολόγηση αναδρομικών συνταξιούχων
Αφορά 70.000 συνταξιούχους
Έως την 30η Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις ηλεκτρονικά, μέσω ταχυδρομείου  ή με φυσική παρουσία στην ΔΟΥ
Διαγραφή προστίμων και έκπτωση 80% στις προσαυξήσεις

    Παράταση έως την 30η Σεπτεμβρίου για:
Δήλωση τετραγωνικών στους Δήμους

    Παράταση έως την 30η Απριλίου:
Των οφειλών που είναι σε αναστολή πληρωμών.
Κατόπιν ρύθμιση σε 12 άτοκες ή 24 έντοκες δόσεις με επιτόκιο 2

    Παράταση μειωμένων ενοικίων:
Και τον Σεπτέμβριο η υποχρεωτική μείωση κατά 40% των ενοικίων επιχειρήσεων στους κλάδους Τουρισμού, Εστίασης, Μεταφορών, Πολιτισμού και Αθλητισμού

    Δεύτερη ευκαιρία για υποβολή δήλωσης  μειωμένων ενοικίων
Από 4 έως 23 Σεπτεμβρίου στη σελίδα της ΑΑΔΕ
Αφορά ιδιοκτήτες που εισέπραξαν μειωμένο ενοίκιο κατά 40% το διάστημα Μάρτιος – Αυγουστος 2020
Υποβάλουν είτε αρχική είτε τροποποιητική
Οι μισθωτές μπορούν να αποδεχθούν την δήλωση έως την 1η Οκτωβρίου.

Share This