Μια σειρά από υποχρεώσεις θα πρέπει να τακτοποιήσουν έως τις 18 Σεπτεμβρίου του 2020 αρκετοί φορολογούμενοι για τον τρέχοντα μήνα. Αναλυτικά, οι υποχρεώσεις αυτές είναι οι εξής:

1. Έως τις 3 Σεπτεμβρίου του 2020 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης οικονομικών στοιχείων εργαζομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα ” ΕΡΓΑΝΗ” από τις επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ” τον Αύγουστο 2020 (Β’ φάση)

2. ‘Εως τις 7 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” επιχειρήσεων-εργοδοτών κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών, τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας που θέτουν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας, κατά τον μήνα Αύγουστο 2020

3. Έως τις 7 Σεπτεμβρίου του 2020 πραγματοποιείται η υποβολή δηλώσεων από τους μισθωτές ακινήτων για την αποδοχή δήλωσης μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο από τους εκμισθωτές (δηλώσεις Covid)

4. Έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιείται η υποβολή των Α.Π.Δ:
– για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020 και καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, ενταχθέντων στο Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ” εποχικούς εργαζόμενους με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης και
– για τον μήνα Ιούλιο 2020 και η καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων- εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών του άρθ. 123, παρ. 1 και 3 του ν.4714/2020 μη ενταγμένων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Πηγή:eisodima.gr

Share This