Σύνταξη  στα 60 και μειωμένη στα 55 μπορούν να πάρουν για το 2020 και το 2021 εκατοντάδες χιλιάδες παλαιοί ασφαλισμένοι που έχουν έναρξη ασφάλισης πριν από το 1993 ή και πριν από το 1983 (αν πρόκειται για Δημόσιο). Τα ποσά που θα πάρουν με τη συνταξιοδότηση θα είναι αυξημένα ως προς το σκέλος της ανταποδοτικής σύνταξης σε ποσοστά 2% ως και 16,8%.Η αύξηση αφορά όσους αποχωρούν έχοντας συμπληρώσει 30 και άνω έτη ασφάλισης.Το όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων καθορίζεται από την ηλικία που συμπληρώνουν μετά τον Αύγουστο του 2015.

Share This