Εικόνες που μας αφήνουν άφωνους έρχονται από την Μόρια, αφού μετά τη μεγάλη φωτιά  χιλιάδες πρόσφυγες βρέθηκαν  στο δρόμο.

Επιμέλεια :Σοφία Μύτιλη

Άνδρες, γυναίκες και μικρά παιδάκια έστρωσαν ρούχα και κοιμήθηκαν στο δρόμο καθώς δεν είχαν άλλο μέρος να κοιμηθούν.

Όσοι πρόσφυγες διέμεναν στο καιόμενο τμήμα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις σκηνές τους και προστέθηκαν στους δρόμους της Μυτιλήνης.

 

 

Share This