Αιτήσεις δέχονται τέσσερις προκηρύξεις σε ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ για την πρόσληψη συνολικά 182 υπαλλήλων, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών. Πιο συγκεκριμένα:

– 75 άτομα στο Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής).Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για τη Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη 75 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών στις ειδικότητες ΔΕ Οδηγών -Μηχανοδηγών -Χειριστών και ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 16 Σεπτεμβρίου, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου a.papatrecha@deddie.gr, ή ev.kalogeropoulou @deddie.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής, Αγησιλάου 56-58, Τ.Κ. 104 36 – ΑΘΗΝΑ (τηλ.: 210-3351523 και 210-3351524).

Share This