Αναρτήθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) μηνός Ιουλίου του 2020 των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοτελώς απασχολουμένων.Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι η 15η Σεπτεμβρίου.

Share This