Μετά τις 15 Σεπτεμβρίου και έως το τέλος του μήνα αναμένεται να καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, στους εργοδότες το μέρος του Δώρο Πάσχα που αντιστοιχεί στην κρατική συμμετοχή λόγω των αναστολών συμβάσεων εργασίας.

Share This