Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα   από την 1η Ιανουαρίου 2021 θα δουν αύξηση των  εισοδημάτων τους λόγω της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης και της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.Ενδεικτικά για μηνιαία εισοδήματα χιλίων ευρώ η αύξηση θα είναι περίπου 15 ευρώ και για εισοδήματα 1500 ευρώ, θα είναι 35 ευρώ.Για παράδειγμα ελεύθερος επαγγελματίας ή αγρότης που δήλωσε εισοδήματα 30.000 ευρώ θα δει αύξηση των 676 ευρώ.

Share This