Το νέο Επικουρικό θα στηρίζεται στη λογική ότι οι εισφορές των ασφαλισμένων δεν θα χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των σημερινών επικουρικών συντάξεων αλλά θα κεφαλαιοποιούνται στον ατομικό “κουμπαρά” του κάθε ασφαλισμένου. Τα βασικά χαρακτηριστικά για το νέο Επικουρικό θα είναι τα εξής:Ο ασφαλισμένος θα μπορεί να επιλέγει – εντός ενός πλαισίου- και την ηλικία συνταξιοδότησης του, ανεξαρτήτως του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Κάθε ασφαλισμένος θα έχει έναν “ατομικό” κουμπαρά στο ΕΤΕΑΕΠ και τα χρήματα του θα επενδύονται σε επιλογές χαμηλού ή υψηλότερου ρίσκου προκειμένου να αυξηθεί η σύνταξη του σε άμεσο μέλλον.

Το 25% του κεφαλαίου που συσσωρεύεται στον ατομικό “κουμπαρά” στο ΕΤΕΑΕΠ του ασφαλισμένου θα μπορεί να καταβληθεί κατά τη συνταξιοδότηση με τη μορφή εφάπαξ ενώ το υπόλοιπο με τη μορφή της μηνιαίας σύνταξης .

Τέλος επισημαίνεται πως μόνο οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά αγορά εργασίας θα μπορούν να ενταχθούν από το 2022 στο νέο επικουρικό σύστημα και όχι σημερινοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι.

Share This