Με ειδικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα περιλαμβάνουν ενισχυμένα μέτρα για τις περιοχές στις οποίες εφαρμόστηκαν από τον Αύγουστο και μετά τοπικά lowdown ή άλλα περιοριστικά μέτρα, επιχειρείται να τεθεί σε εφαρμογή η Επιστρεπτέα Προκαταβολή Νο 4 τον Νοέμβριο. 
Συνολικά οι δύο αυτοί οι κύκλοι της 3ης και της 4ης Επιστρεπτέας Προκαταβολής αναμένεται να διανείμουν έως το τέλος του έτους 2,1 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας τον συνολικό προϋπολογισμό της εν λόγω δράσης για το 2020 σε πάνω από 4 δισ. ευρώ.

Share This