Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των κατοίκων εξωτερικού ΜΟΝΟ σε περίπτωση που ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μετέφερε την φορολογική κατοικία του, στο εξωτερικό, εντός του φ.ε. 2019

Έως Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020
_________________________

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των αποβιωσάντων
(υποβάλλονται σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.).

Έως Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020
_______________________

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αναδρομικών αποδοχών, οι οποίες εισπράχθηκαν μέσα στο φ.ε. 2019

Έως Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

(Για τα εισοδήματα που αφορούν στα φ.ε. 2015 και εφεξής, οι δηλώσεις θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μέσω taxis. Για τα εισοδήματα που αφορούν το φ.ε. 2014 και προγενέστερα, θα υποβληθούν χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.).

___________________________

Δηλώσεις (τροποποιητικές) για την ΜΕΙΩΣΗ της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φ.ε. 2019 (Α.1186/2020)

Έως Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020
_____________________________

Share This