Οι ασφαλισμένοι μπορούν να κερδίσουν με εξαγορά έως και 10 πλασματικά έτη ασφάλισης. Η αναγνώριση και η εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης που προβλέπεται από τη νομοθεσία αποτελεί μια επιλογή για να μπορέσει όχι μόνο να βγει νωρίτερα στη σύνταξη κάποιος, αλλά και να αυξήσει το ποσό της σύνταξης που θα πάρει. Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αναγνώρισης πλασματικών ετών είναι οι εξής:
– Στρατιωτική θητεία ασφαλισμένου
– Γονική άδεια
– Εκπαιδευτική άδεια
– Στρατιωτική θητεία υποψήφιου συνταξιούχου
– Στρατιωτική θητεία ασφαλισμένου -30% (θεμελίωση 2011-2014)
– Στρατιωτική θητεία υποψήφιου συνταξιούχου -30% (θεμελίωση 2011-2014)
– Χρόνος σπουδών
– Αναγνώριση τέκνων
– Κενός χρόνος

Share This