Του Georg Zachmann

Στην ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν έθεσε στόχο τη συγκέντρωση, μέσω “πράσινων” ομολόγων, του 30% από τα 750 δισ. που προβλέπει τo πρόγραμμα Next Generation για τη στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Αυτή η μεγάλης κλίμακας έκδοση “πράσινων” ομολόγων της Ε.Ε. θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια και να συμβάλει στην έναρξη μιας παγκόσμιας αγοράς “πράσινων” ομολόγων βάσει ευρωπαϊκών κανόνων.

Η πρόκληση ωστόσο είναι να διασφαλιστεί ότι τα “πράσινα” ομόλογα της Ε.Ε. θα είναι πραγματικά “πράσινα”. Η τυπική προσέγγιση είναι ότι τα “πράσινα” ομόλογα θα πρέπει να προορίζονται για “πράσινα” έργα που θα είναι σύμφωνα με προκαθορισμένα “πράσινα” κριτήρια. Αλλά αυτό δεν είναι απλό, διότι μεγάλο μέρος των χρημάτων του προγράμματος Next Generation θα δαπανηθούν από χώρες της Ε.Ε., κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί αρκετά παρεμβατικό καθώς η Ε.Ε. θα έπρεπε να αξιολογήσει αυστηρά κάθε απόφαση για δαπάνες σε εθνικό επίπεδο.

Επίσης, είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστεί τι θεωρείται πράσινο και τι λαμβάνεται ως πρόσθετη δαπάνη. Η διαδικασία αξιολόγησης πιθανότατα να επιβραδύνει την ταχύτητα της εκτέλεσης – με την ταχύτητα να είναι απαραίτητη για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα αποκατάστασης.

Μία λύση θα ήταν να συνδεθούν τα “πράσινα” ομόλογα με τα απoτελέσματα μιας περιβαλλοντολογικής και κλιματικής πολιτικής. Επομένως εάν η Ε.Ε. έχει χαμηλότερη απόδοση έναντι ενός συγκεκριμένου δείκτη απόδοσης που σχετίζεται με το κλίμα, τότε για τα ομόλογα θα πληρώνεται αναλογικά υψηλότερος τόκος, γεγονός που θα φέρει την Ε.Ε. σε μειονεκτική θέση επειδή θα είναι πολύ χαλαρή στην πολιτική της για το κλίμα. Ένας δείκτης απόδοσης θα μπορούσε να είναι οι εκπομπές στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος εκπομπών ρύπων. Με αυτό το σύστημα οι εκπομπές ρύπων μετριώνται με ακρίβεια, αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των εκπομπών της Ε.Ε. και επίσης η Ε.Ε. έχει τον έλεγχο προκειμένου να επιτύχει τον στόχο της.

Αυτό θα μπορούσε να είχε πολλά πλεονεκτήματα. Σε αντίθεση με την εκτίμηση του κατά πόσο ένα έργο είναι “πράσινο”. Όταν ο αριθμός των έργων δεν είναι περιορισμένος πολλά περισσότερα ομόλογα ενδέχεται να δημιουργηθούν γρήγορα. Επιπλέον θα αποφεύγονταν κάθε είδους περίπλοκα ζητήματα διπλής καταμέτρησης ή διαφόρων άλλων πολιτικών που συνδέονται με τα πράσινα ομόλογα.

Ως εκ τούτου η περιβαλλοντολογική ακεραιότητα των ομολόγων που συνδέονται με τη ρύπανση θα ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των μεμονωμένων ομολόγων. Τέτοια ομόλογα θα μπορούσαν νόμιμα να χαρακτηριστούν “πράσινα”, καθώς θα αντιπροσώπευαν την ισχυρή οικονομική δέσμευση της Ε.Ε. να επιτύχει τους στόχους της που έχουν σχέση με το κλίμα. Τέλος εάν η υπόθεση μπορεί να γίνει πειστικά, οι επενδυτές ενδέχεται να είναι πρόθυμοι να αποδεχτούν χαμηλότερα επιτόκια για αυτά τα ομόλογα εφόσον η Ε.Ε. πετυχαίνει τους φιλόδοξους στόχους της.

Πηγή Bruegel

 

Share This