Το πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου Κομοτηνής και του υπουργείου Υγείας για όλα τα συμπληρωματικά έργα που σχετίζονται με την κατασκευή του νέου γενικού νοσοκομείου Κομοτηνής από το ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος”, επιβεβαιώθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας, στην Κομοτηνή, με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου, του δημάρχου Κομοτηνής Γιάννη Γκαράνη και του γενικού γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους.

Στη διάρκεια της σύσκεψης, ο κ. Μέτιος ανακοίνωσε ότι υπέγραψε την ένταξη συγκεκριμένων έργων υποδομής για τη λειτουργία του νέου νοσοκομείου που θα χρηματοδοτηθούν με το ποσό των 5.000.000 ευρώ, μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας.

Από αυτά, τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ αφορούν στην κατασκευή, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, του δρόμου που θα οδηγεί στο νέο νοσοκομείο καθώς και στη σύνδεση του νοσοκομείου με τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και τηλεπικοινωνιών. Το υπόλοιπο ένα εκατομμύριο ευρώ θα διατεθεί από την περιφέρεια στον δήμο Κομοτηνής και στη ΔΕΥΑ Κομοτηνής για τη σύνδεση του νοσοκομείου με το βιολογικό καθαρισμό και το δίκτυο ύδρευσης.

Ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι τα έργα θα δημοπρατηθούν εντός του 2020 και θα ολοκληρωθούν σε καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Να σημειωθεί ότι το κοινωφελές ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος” ανέλαβε την κατασκευή και τον εξοπλισμό του νέου γενικού νοσοκομείου Κομοτηνής στο πλαίσιο δωρεάς του ιδρύματος. Η δωρεά αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης “Πρωτοβουλίας για την Υγεία”, που έχει εκπονήσει το ΙΣΝ, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ και αφορά στην ανέγερση νέων υποδομών, την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού και την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με στόχο την ενίσχυση της ιατρονοσηλευτικής φροντίδας σε όλη τη χώρα. Η παρουσίαση του “Νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)” είχε πραγματοποιηθεί στην πόλη της Κομοτηνής, πριν από περίπου έναν χρόνο.

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ

 

Share This