Νέο μοντέλο έρχεται για την επικουρική ασφάλιση, με σαρωτικές αλλαγές για τους νέους ασφαλισμένους. Η κυβέρνηση προωθεί το σύστημα του «ατομικού κουμπαρά», δηλαδή την πλήρη κεφαλαιοποίηση, που θα αφορά:

• σε υποχρεωτική βάση όλους τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, δηλαδή όλους όσοι εργαστούν και ασφαλιστούν για πρώτη φορά μετά την ψήφιση του επίμαχου νόμου ή μετά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία
• σε προαιρετική βάση σημερινούς νέους εργαζόμενους έως 35 ετών, με λίγα χρόνια ασφάλισης, για παράδειγμα έως 5 ή έως 10 έτη ασφάλισης. Στόχος είναι το νέο σύστημα να απευθυνθεί και σε σημερινούς νέους εργαζόμενους, που έχουν να διανύσουν σημαντικό χρονικό διάστημα του ασφαλιστικού βίου και της καριέρας τους, για να δημιουργήσουν το δικό τους ατομικό λογαριασμό.

 

Share This