Η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, όπως όλα δείχνουν θα λήξει οριστικά στις 30 Σεπτεμβρίου, αφού η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος εμφανίζεται αμετακίνητη από την αρχική της θέση να μην δοθεί επιπλέον παράταση στην προθεσμία.Από την 1η Οκτωβρίου θα παύσει η δυνατότητα τακτοποίησης κτισμάτων της κατηγορίας 5, καθώς η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής για τα εν λόγω κτίσματα είναι η 30ή Σεπτεμβρίου. Για όσα κτίσματα έχουν μικρότερες παραβάσεις (κατηγορίες 1 – 4), η δυνατότητα τακτοποίησης θα εξακολουθήσει να υφίσταται έως τις 31 Μαρτίου 2026 αλλά με προσαυξημένα πρόστιμα, τα οποία θα κλιμακώνονται ανάλογα με το χρόνο υπαγωγής των αυθαιρέτων. Τα πρόστιμα θα έχουν προσαύξηση 20% για το πρώτο έτος καθυστέρησης, ενώ για κάθε επιπλέον έτος καθυστέρησης το ποσοστό θα αυξάνεται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Υπογραμμίζεται ότι η τακτοποίηση αυθαιρέτων δεν αφορά σε κατασκευές ή αλλαγές χρήσης μεταγενέστερες της 28ης Ιουλίου 2011.

Παράλληλα θα παύσει η δυνατότητα αποπληρωμής σε εκατό δόσεις αλλά και οι υπόλοιπες ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου, στις οποίες συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η μείωση του προστίμου κατά 20% σε όσους το πληρώσουν εφάπαξ, η μείωση κατά 10% σε όσους καταβάλλουν το 30% του προστίμου, τα μειωμένα παράβολα, οι μειώσεις για ειδικές κατηγορίες (ΑμΕΑ, τρίτεκνους, πολύτεκνους, δικαιούχους, κοινωνικής αλληλεγγύης, κ.λπ) ή σε περιπτώσεις ολοκλήρωσης εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης.

Share This