Σήμερα καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  τα εξής επιδόματα:

  • Επίδομα παιδιού (Δ’ διμηνιαία δόση)
  • Eπίδομα γέννησης
  • Προνοιακά αναπηρικά και διατροφικό επίδομα
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)
  • Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων
  • Σύνταξη υπερηλίκων
  • Επίδομα ομογενών
  • «Συνεισφορά Δημοσίου του ν. 4605/2019».
  • Επίδομα στέγασης
  • Στεγαστική συνδρομή
Share This