Είναι δύσκολο να φανταστούμε μια πανευρωπαϊκή bad bank όσο η τραπεζική ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει ολοκληρωθεί, συμπεριλαμβανομένων κοινών συστημάτων στήριξης για την προστασία καταθετών και για την εκκαθάριση τραπεζών.

Τα παραπάνω δήλωσε το μέλος του δ.σ. της ΕΚΤ, Yves Mersch. Μιλώντας σε ιταλικό τραπεζικό συνέδριο, ο Mersch διασκέδασε τις εντυπώσεις του κλάδου ότι η ΕΚΤ θα αλλάξει τους κανόνες για την αντιμετώπιση μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Share This