Μόνο οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και έχουν κατηγοριοποιηθεί ως «άτομα υψηλού κινδύνου» μπορούν να τεθούν σε αναστολή σύμβασης, ώστε να λαμβάνουν την ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ έως 31 Δεκεμβρίου. Οι εργαζόμενοι ευπαθών ομάδων που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως «άτομα ενδιάμεσου κινδύνου» δεν έχουν πρόσβαση στο μέτρο της αναστολής, αλλά μόνο στην τηλεργασία και την απασχόληση back office.

Γιάννης Καρούζος -Εργατολόγος

Αναλυτικά, όπως προβλέπει η νέα ΚΥΑ που υπογράφουν οι συναρμόδιοι υπουργοί, οι ευπαθείς ομάδες εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που κατηγοριοποιήθηκαν ως «άτομα υψηλού κινδύνου», μπορούν να μπουν σε αναστολή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 εφόσον δεν είναι εφικτή για τη θέση εργασίας τους η εξ αποστάσεως απασχόληση ή η δουλειά back office.

Την τηλεργασία αιτείται ο εργαζόμενος με τηλεφώνημα, email ή γραπτό μήνυμα κινητού τηλεφώνου και ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να δεχτεί «εφόσον τα καθήκοντα του εργαζόμενου δύνανται να εκτελούνται εξ αποστάσεως». Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ιατρικό πιστοποιητικό για την πάθησή του.

Εφόσον η τηλεργασία δεν είναι εφικτή για την συγκεκριμένη θέση απασχόλησης, ακολουθεί η δουλειά back office. Ο εργοδότης, δηλαδή, υποχρεούται να λάβει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα υψηλού ή ενδιάμεσου κινδύνου να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με το κοινό. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης οφείλει να εξετάσει ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, τη δυνατότητα της πρόσκαιρης απασχόλησης του εργαζόμενου σε άλλη θέση εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασίας της υγείας του, τηρουμένων των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Ο εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του εργοδότη, εκτός κι αν αδυνατεί να το πράξει για σπουδαίο λόγο.

Όταν εξαντληθούν αυτές οι διαδικασίες και δεν υπάρχει λύση ακολουθεί η αναστολή, η οποία όμως αφορά μόνο τους εργαζομένους ευπαθών ομάδων που ανήκουν στα άτομα υψηλού κινδύνου. Αυτή είναι και η βασική διαφοροποίηση ανάμεσα στις ευπαθείς ομάδες υψηλού και ενδιάμεσου κινδύνου. Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου δικαιούνται να τεθούν σε αναστολή, ενώ οι μισθωτοί που ανήκουν στην ομάδα ενδιάμεσου κινδύνου δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή και δεν δικαιούνται την ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ.

Άτομα υψηλού κινδύνου

 • Άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
 • Άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
 • Άτομα με διάγνωση νεοπλασίας, που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
 • Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμία, λέμφωμα, ή μυέλωμα) που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
 • Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια.
 • Άτομα με κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες ή δρεπανοκυτταρική αναιμία ή πολυμεταγγιζόμενα (μια ή περισσότερες μεταγγίσεις ανά μήνα).
 • Άτομα που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
 • Γυναίκες που κυοφορούν.
 • Άτομα με HIV λοίμωξη και CD4≤200μL.
 • Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια
 • Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

Άτομα ενδιάμεσου κινδύνου

 • Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
 • Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη.
 • Άτομα με χρόνια πνευμονοπάθεια
 • Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/ νευρομυϊκές παθήσεις
 • Άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια
 • Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).
 • Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.
 • Άτομα που λαμβάνουν χρονίως χαμηλές δόσεις κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικό φάρμακο.
 • Άτομα με μεταμόσχευση, ή διάγνωση νεοπλασματικής νόσου την τελευταία πενταετία

Όταν ένα άτομο συγκεντρώνει περισσότερα του ενός κριτήρια της κατηγορίας ενδιάμεσου κινδύνου, τότε θεωρείται αυτόματα ότι ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου.

Share This