Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα γίνει η καταβολή επιδομάτων ανεργίας από τον ΟΑΕΔ στους επιδοτούμενους ανέργους των οποίων η επιδότησή τους έληξε εντός του Ιουνίου, του Ιουλίου και του Αυγούστου του 2020.Δικαιούχοι είναι μόνο όσοι παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η παράταση και δεν έχουν επωφεληθεί από τις προηγούμενες παρατάσεις του πρώτου πενταμήνου του 2020.Πρόκειται για τη δίμηνη παράταση της τακτικής επιδότησης ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Share This