Ο Γιώργος Ρωμανιάς αποκαλύπτει πότε συμφέρει κάθε ασφαλισμένο να βγει στη σύνταξη. Ο κ. Ρωμανιάς διευκρινίζει ότι ο νόμος Κατρούγκαλου δεν “πείραξε” τα όρια ηλικίας, αλλά αυτό έγινε το 2015 με τον νόμο 4336.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Ρωμανιά υπάρχουν κατηγορίες ασφαλισμένων με τις δύο τελευταίες να είναι οι πλέον επίφοβες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1.Όσοι  έχουν συντάξιμα χρόνια έως 31/12/2012, όπου μπορούν να βγουν στη σύνταξη ασχέτως ορίου ηλικίας, ακόμη και μετά το 2022.

2.Όσοι  συμπληρώνουν οποτεδήποτε συγκεκριμένο αριθμό συντάξιμων ετών και όριο ηλικίας και μετά την 31/12/2022

3.Όσοι  έχουν συντάξιμα έτη έως 31/12/2012 και έως 18/8/2015 συμπληρώνουν το όριο ηλικίας και μπορούν να κάνουν αίτηση οποτεδήποτε (με παλαιά όρια, πριν την 18/8/2015)

4.Όσοι  έχουν συντάξιμα έτη έως 31/12/2012 αλλά δεν έχουν φτάσει το όριο ηλικίας ως τις 18/8/2015.

5.Όσοι  έχουν συντάξιμα έτη έως 31/12/2012, αλλά με βάση τα νέα όρια ηλικίας του ν. 4336/2015, μπορούν να κάνουν αίτηση μετά την 31/12/2022

6.Όσοι  έχουν συντάξιμα έτη έως 31/12/2012 αλλά δεν είχαν συμπληρώσει το όριο ηλικίας.

7.Όσοι στην περίοδο των μεταβατικών διατάξεων δεν είχαν συμπληρώσει ούτε το όριο ηλικίας ούτε τα συντάξιμα χρόνια.

Share This