Η κερδοφορία των μεγαλύτερων τραπεζών της ευρωζώνης κατάρρευσε στο β΄ τρίμηνο παρά το ότι οι τράπεζες κατόρθωσαν να διατηρήσουν χαμηλά το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους, τόνισε η ΕΚΤ.

Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο α΄ εξάμηνο του έτους, διαμορφώθηκε στο 0,01%, πολύ χαμηλότερα από το 6,01% πριν από ένα χρόνο, ενώ τουλάχιστον επτά από τις 19 χώρες της ευρωζώνης εμφάνισαν αρνητικές επιδόσεις.

Στο μεταξύ, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαμορφώθηκαν στα 503 δς. ευρώ, όχι μακριά από τα 501 δισ. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί πριν από τρεις μήνες, πιθανότατα καθώς τα μορατόριουμ δανείων και οι κρατικές εγγυήσεις βοήθησαν τις τράπεζες να κρατήσουν τα δάνεια σε καθεστώς εξυπηρέτησης.

 

Share This