Τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για το Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση:

Για τον Ιούλιο-Β’ φάση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» – Για τον Αύγουστο-Β’ φάση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «Αίτηση/Δήλωση Ένταξης στο Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” (Β΄ φάση)» και «Αίτηση/Δήλωση Ένταξης στο Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” (Β΄ φάση)-Ορθή Επανάληψη» για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και μόνο:

  • για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄ φάσης για τον Ιούλιο και Αύγουστο και
  • για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ φάσης.

 

Πριν υποβληθούν οι διορθώσεις με το έντυπο «Αίτηση/Δήλωση Ένταξης στο Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” (Β’ φάση)-Ορθή Επανάληψη» για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ φάσης, οι εργοδότες μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β’ φάση και, επιλέγοντας το κουμπί (Διαχείριση), να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β’ φάσης.

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: από 6/10/2020 έως και 12/10/2020

Για τον Σεπτέμβριο-Α’ φάση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: από 6/10/2020 έως και 7/10/2020

Για τον Σεπτέμβριο-Β’ φάση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: από 8/10/2020 έως και 24/10/2020

Για τον Οκτώβριο-Α’ φάση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: από 1/10/2020 έως και 31/10/2020

Share This