Από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 έως τις 6 Νοεμβρίου του 2020 στις 3μμ μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση για να συμμετάσχουν στο επιδοματικό πρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ που προσφέρει η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής 2014-2020).Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο θα είναι από 5.000 ευρώ – 50.000 ευρώ και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis

Share This