Αναδρομικά θα εισπράξουν οι κληρονόμοι οι οποίοι τα δικαιούνται με τρεις προϋποθέσεις:

  • Ο συνταξιούχος ήταν εν ζωή είτε ολόκληρο είτε μέρος από το 11μηνο Ιούνιος του 2015-Μάιος 2016.
  • Έχουν νόμιμο ποσοστό κληρονομικού δικαιώματος.
  • Υποβάλλουν αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα λειτουργήσει ο e-ΕΦΚΑ.
  • Ο έλεγχος για όλους τους κληρονόμους θα είναι απολογιστικός και δειγματοληπτικός.
Share This