Νέες παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση των φορολογικών, φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά από την κρίση του κορωνοϊού αποφάσισε το υπουργείο Οικονομικών. Ειδικότερα:

Θεσμοθετείται νέα ρύθμιση, η οποία αφορά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού και δίνει τη δυνατότητα να εντάξουν σε αυτήν όλες τις αρρύθμιστες οφειλές τους προς τη φορολογική διοίκηση, οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Οι οφειλές αυτές, που τελούν σε αναστολή έως τις 30 Απριλίου 2021, μπορούν να ρυθμιστούν, από τον Μάιο του 2021, σε 12 δόσεις άτοκα ή σε 24 δόσεις με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο, της τάξεως του 2,5%.

Όλοι οι πληγέντες φορολογούμενοι οι οποίοι έχασαν ρύθμιση για οφειλές προς το Δημόσιο από την 1η Μαρτίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 θα συνεχίσουν να πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους από τον τρέχοντα μήνα Οκτώβριο, ενώ οι δόσεις που δεν πληρώθηκαν θα προστεθούν στο τέλος της ρύθμισης, επιμηκύνοντας τη διάρκειά της. Όσοι φορολογούμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατάπτωση εγγυήσεων του Δημοσίου για δάνεια που είχαν λάβει, με την εγγύηση του Δημοσίου, θα μπορούν να ρυθμίσουν τις σχετικές οφειλές σε έως 120 δόσεις.

Όσοι έχασαν ρύθμιση από 1/11/2019 και μετά και πλέον δεν έχουν δικαίωμα να επανεντάξουν σε ρύθμιση τις σχετικές οφειλές αποκτούν πλέον αυτό το δικαίωμα, με ένταξή τους στην πάγια ρύθμιση των νέων 48 δόσεων.

Share This