Ένα νέο φιλόδοξο σχέδιο θα εμφανισθεί στην ευρωπαϊκή αγορά κρατικών ομολόγων, μια αγορά η οποία επί του παρόντος δεν αποβαίνει ιδιαίτερα αποδοτική για τους επενδυτές, σε αντίθεση με τις χώρες που το κόστος δανεισμού για αυτές βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει στην έκδοση των πρώτων κοινωνικών ομολόγων την επόμενη εβδομάδα, τα οποία θα είναι συνδεδεμένα με το πρόγραμμα στήριξης της εργασίας SURE, με σκοπό να αντιμετωπίσει τις καταστροφικές συνέπειες του κορωνοϊού.

Επί του παρόντος μόλις το 2% περίπου της αγοράς των ομολόγων της Ευρωζώνης αντιπροσωπεύουν «κοινωνικές» εκδόσεις κι ενώ η πανδημία έχει μετατρέψει τα κοινωνικά ομόλογα στο ταχύτερα αναπτυσσόμενο κομμάτι της βιώσιμης χρηματοδότησης. Η Ευρώπη θα μπορούσε να πουλήσει τίτλους αξίας έως 10 δισ. ευρώ το μήνα, σύμφωνα με την Commerzbank και να αντλήσει έως 100 δισ. ευρώ μέχρι το επόμενο έτος.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εκδότης βιώσιμων εργοδοτικών εργαλείων στον πλανήτη, όπως υποστηρίσει η γερμανική τράπεζα. Οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν επίσης την έκδοση πράσινου χρέους αξίας 225 δισ. ευρώ, αν και κάτι τέτοιο είναι απίθανο να συμβεί πριν από το επόμενο έτος.

Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαπραγματεύονται κοντά στα χαμηλά του Μαρτίου μετά την επανεμφάνιση της πανδημίας, με αυτές στους τίτλους της περιφέρειας της Ευρωζώνης όπως της Ελλάδας και της Ιρλανδίας να σημειώνουν ιστορικά χαμηλά ρεκόρ.

Οι παράμετροι του προγράμματος αγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το νέο κοινωνικό χρέος θα έχει βρει ήδη «ουσιαστικό» αγοραστή, όπως αναφέρουν οι αναλυτές της Commerzbank.

Πηγή Bloomberg

 

Share This