Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Γ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2019, δεν παρουσίασε μεταβολή.

Κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2019 με το 2018 σημειώθηκε μείωση 0,6%.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, σε σύγκριση με τον δείκτη του Β΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε αύξηση 0,2%, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2019.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2018 – Σεπτεμβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 0,2%, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Γ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2019 με το 2018.

Ειδικότερα, η ετήσια αύξηση κατά 0,1%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 0,9%, καθώς και στη μείωση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 0,4%.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, σε σύγκριση με τον δείκτη του Β΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2019. Ειδικότερα, η τριμηνιαία αύξηση κατά 0,1%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 0,6% και στη μείωση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 0,1%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2018 – Σεπτεμβρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,2%. Αύξηση 0,2% παρατηρήθηκε επίσης στη σύγκριση των μέσων δεικτών κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα

Share This