Έως και σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για να συμπεριληφθούν στην τρίτη φάση του προγράμματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Δικαίωμα ενίσχυσης από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3 έχουν ακόμα και επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και ταμειακή μηχανή, εφόσον ανήκουν σε πληττόμενο ΚΑΔ, αλλά και επιχειρήσεις με περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τον τρίτο κύκλο του προγράμματος στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Share This