Έως την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου θα πρέπει οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να εξοφλήσουν τις δύο πρώτες μηνιαίες δόσεις (Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου) του φόρου από τις 6 δόσεις. Αυτό αφορά όσους είτε δεν έχουν εξοφλήσει εφάπαξ τον φόρο είτε δεν έχουν πληρώσει την πρώτη δόση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον επισημαίνεται πως οι υπόλοιπες τέσσερις δόσεις θα καταβληθούν κανονικά την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα έως και στις 26 Φεβρουαρίου του 2021.Επίσης έως την Παρασκευή  θα πρέπει οι φορολογούμενοι να εξοφλήσουν την τέταρτη δόση του φόρου εισοδήματος από τις 8 δόσεις. Αυτό αφορά όσους δεν εξόφλησαν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος τους στις 31 Αυγούστου του 2020.

Share This