Πιστώνονται στους λογαριασμούς 158.364 δικαιούχων εργαζομένων την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου η αποζημίωση ειδικού σκοπού και η επιδότηση μισθού για τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Ειδικότερα εγκρίθηκε η δαπάνη ύψους 68,7 εκ ευρώ για 158.364 δικαιούχους, που αφορούν, αναλυτικά: α) σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 58 εκ. ευρώ στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 116.860. β) σε εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον μήνα Σεπτέμβριο προκειμένου για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας ύψους 10,6 εκ. € στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 41.504.

Share This